POST-DOCS, VISITORS and RESEARCH ASSOCIATES: (updated on January 18, 2018)

NAME HOSTING SUPERVISOR EMAIL
ABIDUR RAHMAN, Quazi Heffernan, J. quaziabid@gmail.com
 
ATAY KAYIS, Aliye Massam, H.  
 
BETTI, Matthew Heffernan, J. matthew.betti@gmail.com
CAO, Xiulei Chen, M. & Huang, H. xiuleicao@gmail.com
 
CHEN, Lilin Zhu, Hp.  
 
CHEN, William Barry Szeptycki, P.  
 
COLMENAREJO, Laura Zabrocki, M. lcolme@yorku.ca
 
DAOUD, Mosaab Grigull, J.  
 
de MENDONCA BRAGA, Bruno Farah, I. demendoncabraga@gmail.com
 
DENG, Ziwang (John) Zhu, Hp. ziwang.deng@gmail.com
EFTEKHARI, Yaser Whiteley, W. yas.eftekhari@gmail.com
 
FENG, Lirui Wu, J. ruilif@mail.ustc.edu.cn
 
GANDOLFI, Francesco Grigull, J.  
GONZALEZ, Osvaldo Guzman Steprans, J. oguzman@matmor.unam.mx
GONZALEZ DE LEON, Rafael Santiago Bergeron, N. rafaeldleon@uky.edu
 
HOU, Baohui Zhu, Hm.  
 
HU, Xiao Zhu, Hp. huxiao19910119@163.com
 
KHAN, Mohammad Ali Whiteley, W & Weiss, A.I. muhammkh@ucalgary.ca
 
KIM, Kiyeon Wu, J. kiyeon@czc.hokudai.ac.jp
LIN, Changlu Zhu, Hp.
 
MACHACEK, John Michael Bergeron, N.  
 
MADANSHEKAF, Ali Tholen, W. alimadanshekaf@gmail.com
MOMENIEAZANDAIANI, Mojgan Chen, M. math.mojgan.momeni@gmail.com
 
NAH, Kyeongah Wu, J. kyeongah.nah@gmail.com
 
QIAN, Linyi Shen, Y. lyqian@stat.ecnu.edu.cn
 
RAHMAN, Ashrafur SM Wu, J. srahma33@uwo.ca
 
RAHMAN, Kazi A. Wu, J. kazi2@yorku.ca
 
SCHAFHAUSER, Christopher Paul Farah, I.  
 
SHIRALINASAB LANGARY, Amirreza Tholen, W. shiralinasab@gmail.com
 
SONG, Hai-Tao Zhu, Hp. htsong@mathstat.yorku.ca
 
SONG, Zilong Huang, H. & Wu, J. zlsong@yorku.ca
 
TANG, Biao Wu, J.  
 
WANG, Shujuan Zhu, Hp. sjwangred@163.com
WANG, Wei Shen, Y. wangwei2@nbu.edu.cn
 
ZHANG, Xianghong Zhu, Hp zhangxh3764@snnu.edu.cn
 
ZHANG, Xu Wu, J. zhangxu1107@163.com
ZHANG, Xue Wu, J.  
ZHAO, Yue Gibson, P. zhao399@purdue.edu
ZOU, Lin Zhu, Hp. zoulin2800@hnu.edu.cn